Kustutatud isikuid:

CorpGov

Lisa/muuda

Äriühing

SKEEM
id52*
Ettevõtte nimi*
Registrikood
Äriühingu vorm*
Allikas*
Allikas (autor)*
Allikas (aeg)*
Allikas (kommentaar)
Töötajate arv*
Tegevusala*
Nõukogu suurus (PK)*
Nõukogu reglement               
Noukogu töökorralduse sisu
Juhatuse reglement               
Juhatuse suurus (PK)
Juhatuse töökorraldus
Kommentaar ettevõtte kohta
status_id*
Omanike leping               

Kustuta see ettevõte

Seotud isikud

Väli Isik 189 [ X ] Isik 190 [ X ] Isik 191 [ X ] Isik 192 [ X ] Isik 193 [ X ] Väli Isik 194 [ X ] Isik 195 [ X ] Isik 196 [ X ] Isik 197 [ X ] Isik 198 [ X ] Väli Isik 199 [ X ] Isik (uus)
Üldinfo
id 189* 190* 191* 192* 193* id 194* 195* 196* 197* 198* id 199* -auto-*
Nimi * * * * * Nimi * * * * * Nimi * *
Registrikood Registrikood Registrikood
Vanus * * * * * Vanus * * * * * Vanus * *
Sugu * * * * * Sugu * * * * * Sugu * *
Ametinimetus (kui on) Ametinimetus (kui on) Ametinimetus (kui on)
Kommentaar ettevõttega seose kohta Kommentaar ettevõttega seose kohta Kommentaar ettevõttega seose kohta
Esindab seda jur. omanikku Esindab seda jur. omanikku Esindab seda jur. omanikku
Selgitus jur. om. esindatuse juurde Selgitus jur. om. esindatuse juurde Selgitus jur. om. esindatuse juurde
Omanik
Juriidline vorm * * * * * Juriidline vorm * * * * * Juriidline vorm * *
Osalus % Osalus % Osalus %
Invest. horisont * * * * * Invest. horisont * * * * * Invest. horisont * *
Omaniku roll * * * * * Omaniku roll * * * * * Omaniku roll * *
Residentsus * * * * * Residentsus * * * * * Residentsus * *
Asutaja * * * * * Asutaja * * * * * Asutaja * *
Valitsemisorgan
Valitseja liik Valitseja liik Valitseja liik
Esimees? Esimees? Esimees?
Omaniku esindaja? Omaniku esindaja? Omaniku esindaja?
Tasustatus Tasustatus Tasustatus
Teenistusleping Teenistusleping Teenistusleping
Vastutusala (staap/rivi) Vastutusala (staap/rivi) Vastutusala (staap/rivi)
Staazh (aastates) Staazh (aastates) Staazh (aastates)