Kustutatud isikuid:

CorpGov

Lisa/muuda

Äriühing

SKEEM
id44*
Ettevõtte nimi*
Registrikood
Äriühingu vorm*
Allikas*
Allikas (autor)*
Allikas (aeg)*
Allikas (kommentaar)
Töötajate arv*
Tegevusala*
Nõukogu suurus (PK)*
Nõukogu reglement               
Noukogu töökorralduse sisu
Juhatuse reglement               
Juhatuse suurus (PK)
Juhatuse töökorraldus
Kommentaar ettevõtte kohta
status_id*
Omanike leping               

Kustuta see ettevõte

Seotud isikud

Väli Isik 165 [ X ] Isik 166 [ X ] Isik 167 [ X ] Isik 168 [ X ] Isik (uus)
Üldinfo
id 165* 166* 167* 168* -auto-*
Nimi * * * * *
Registrikood
Vanus * * * * *
Sugu * * * * *
Ametinimetus (kui on)
Kommentaar ettevõttega seose kohta
Esindab seda jur. omanikku
Selgitus jur. om. esindatuse juurde
Omanik
Juriidline vorm * * * * *
Osalus %
Invest. horisont * * * * *
Omaniku roll * * * * *
Residentsus * * * * *
Asutaja * * * * *
Valitsemisorgan
Valitseja liik
Esimees?
Omaniku esindaja?
Tasustatus
Teenistusleping
Vastutusala (staap/rivi)
Staazh (aastates)