Optimus Systems AS

Ettevõtte menüü: MUUDA | << Prev | Next >> |
Salvesta kastide asukohad | Lae kastide asukohad | Kustuta salvestatud seaded
Üldkoosolek
(isik 1)
32%
(isik 2)
26%
(isik 3)
16%
(isik 4)
16%
(isik 1)-e poeg
5%
(isik 1)-e tütar
5%

Nõukogu
(isik 3)
(isik 4)
(isik 5)

Juhatus
(isik 1)
(isik 2)
(isik 6)
(isik 7)
(isik 8)
(isik 9)

Organisatsioon
(isik 1)
Tegevjuht
(isik 2)
Projektijuht
(isik 3)
Hooldusinsener
(isik 4)
Hooldusinsener
(isik 5)
Raamatupidaja
(isik 6)
Projektijuht
(isik 7)
Müügijuht
(isik 8)
Müügijuht
(isik 9)
Müügijuht

Companny Factsheet

Ettevõtte nimiOptimus Systems AS
Äriühingu vormAktsiaselts
Töötajate arv10...49 (väikeettevõte)
TegevusalaHulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont

All Connected Persons

Nimi(isik 1)Juriidline vormFüüsiline isikVanus-Sugu-Ametinimetus (kui on)Tegevjuht
Esindab seda jur. omanikkuSelgitus jur. om. esindatuse juurdeOsalus %32%Invest. horisont-Residentsus-
Omaniku roll-Asutaja-Valitseja liikJuhatuse liigeEsimees?-Omaniku esindaja?Omaniku esindaja
TasustatusTasustatudVastutusala (staap/rivi)-TeenistuslepingOlemasStaazh (aastates)
Nimi(isik 2)Juriidline vormFüüsiline isikVanus-Sugu-Ametinimetus (kui on)Projektijuht
Esindab seda jur. omanikkuSelgitus jur. om. esindatuse juurdeOsalus %26%Invest. horisont-Residentsus-
Omaniku roll-Asutaja-Valitseja liikJuhatuse liigeEsimees?-Omaniku esindaja?Omaniku esindaja
TasustatusTasustatudVastutusala (staap/rivi)-TeenistuslepingOlemasStaazh (aastates)
Nimi(isik 3)Juriidline vormFüüsiline isikVanus-Sugu-Ametinimetus (kui on)Hooldusinsener
Esindab seda jur. omanikkuSelgitus jur. om. esindatuse juurdeOsalus %16%Invest. horisont-Residentsus-
Omaniku roll-Asutaja-Valitseja liikNõukogu liigeEsimees?-Omaniku esindaja?Omaniku esindaja
Tasustatus-Vastutusala (staap/rivi)-Teenistusleping-Staazh (aastates)
Nimi(isik 4)Juriidline vormFüüsiline isikVanus-Sugu-Ametinimetus (kui on)Hooldusinsener
Esindab seda jur. omanikkuSelgitus jur. om. esindatuse juurdeOsalus %16%Invest. horisont-Residentsus-
Omaniku roll-Asutaja-Valitseja liikNõukogu liigeEsimees?-Omaniku esindaja?Omaniku esindaja
Tasustatus-Vastutusala (staap/rivi)-Teenistusleping-Staazh (aastates)
Nimi(isik 1)-e poegJuriidline vormFüüsiline isikVanus-Sugu-Ametinimetus (kui on)
Esindab seda jur. omanikkuSelgitus jur. om. esindatuse juurdeOsalus %5%Invest. horisont-Residentsus-
Omaniku roll-Asutaja-Valitseja liik- Esimees?-Omaniku esindaja?Omaniku esindaja
Tasustatus-Vastutusala (staap/rivi)-Teenistusleping-Staazh (aastates)
Nimi(isik 1)-e tütarJuriidline vormFüüsiline isikVanus-Sugu-Ametinimetus (kui on)
Esindab seda jur. omanikkuSelgitus jur. om. esindatuse juurdeOsalus %5%Invest. horisont-Residentsus-
Omaniku roll-Asutaja-Valitseja liik- Esimees?-Omaniku esindaja?Omaniku esindaja
Tasustatus-Vastutusala (staap/rivi)-Teenistusleping-Staazh (aastates)
Nimi(isik 5)Juriidline vormFüüsiline isikVanus-Sugu-Ametinimetus (kui on)Raamatupidaja
Esindab seda jur. omanikkuSelgitus jur. om. esindatuse juurdeOsalus %Invest. horisont-Residentsus-
Omaniku roll-Asutaja-Valitseja liikNõukogu liigeEsimees?-Omaniku esindaja?-
Tasustatus-Vastutusala (staap/rivi)-Teenistusleping-Staazh (aastates)
Nimi(isik 6)Juriidline vormFüüsiline isikVanus-Sugu-Ametinimetus (kui on)Projektijuht
Esindab seda jur. omanikkuSelgitus jur. om. esindatuse juurdeOsalus %Invest. horisont-Residentsus-
Omaniku roll-Asutaja-Valitseja liikJuhatuse liigeEsimees?-Omaniku esindaja?-
TasustatusTasustatudVastutusala (staap/rivi)-TeenistuslepingOlemasStaazh (aastates)
Nimi(isik 7)Juriidline vormFüüsiline isikVanus-Sugu-Ametinimetus (kui on)Müügijuht
Esindab seda jur. omanikkuSelgitus jur. om. esindatuse juurdeOsalus %Invest. horisont-Residentsus-
Omaniku roll-Asutaja-Valitseja liikJuhatuse liigeEsimees?-Omaniku esindaja?-
TasustatusTasustatudVastutusala (staap/rivi)-TeenistuslepingOlemasStaazh (aastates)
Nimi(isik 8)Juriidline vormFüüsiline isikVanus-Sugu-Ametinimetus (kui on)Müügijuht
Esindab seda jur. omanikkuSelgitus jur. om. esindatuse juurdeOsalus %Invest. horisont-Residentsus-
Omaniku roll-Asutaja-Valitseja liikJuhatuse liigeEsimees?-Omaniku esindaja?-
TasustatusTasustatudVastutusala (staap/rivi)-TeenistuslepingOlemasStaazh (aastates)
Nimi(isik 9)Juriidline vormFüüsiline isikVanus-Sugu-Ametinimetus (kui on)Müügijuht
Esindab seda jur. omanikkuSelgitus jur. om. esindatuse juurdeOsalus %Invest. horisont-Residentsus-
Omaniku roll-Asutaja-Valitseja liikJuhatuse liigeEsimees?-Omaniku esindaja?-
TasustatusTasustatudVastutusala (staap/rivi)-TeenistuslepingOlemasStaazh (aastates)