Ettevõtete jaotus "Äriühingu vorm" järgi

Aktsiaselts või Osaühing
textArvOsakaal
Osaühing2436%
Aktsiaselts4264%
Kokku66100%

Ettevõtete jaotus "Allikas" järgi

Kust pärinevad andmed käesoleva ettevõtte kohta?
textArvOsakaal
Kodutöö66100%
Kokku66100%

Ettevõtete jaotus "Töötajate arv" järgi

Töötajate arv ettevõtte suuruse määramiseks
textArvOsakaal
...9 (mikroettevõte)711%
10...49 (väikeettevõte)3046%
50...249 (keskettevõte)1827%
250...499 (suurettvõte, väike)58%
1000...2499 (suurettvõte, suur)35%
2500... (suurettvõte, ülisuur)35%
Kokku66100%

Ettevõtete jaotus "Tegevusala" järgi

EMTAK 1. taseme järgi
textArvOsakaal
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 12%
Töötlev tööstus 914%
Ehitus 812%
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont 1117%
Veondus ja laondus 23%
Majutus ja toitlustus 23%
Info ja side 69%
Finants- ja kindlustustegevus 46%
Kinnisvaraalane tegevus 23%
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 1015%
Haldus- ja abitegevused 711%
Haridus12%
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne12%
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg23%
Kokku66100%


Creative Commonsi litsents
Autori Sergo Ulpus teos pealkirjaga Andmebaas on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Tuletatud teoste keeld 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsents.