Kustutatud isikuid:

CorpGov

Lisa/muuda

Äriühing

SKEEM
id99*
Ettevõtte nimi*
Registrikood
Äriühingu vorm*
Allikas*
Allikas (autor)*
Allikas (aeg)*
Allikas (kommentaar)
Töötajate arv*
Tegevusala*
Nõukogu suurus (PK)*
Nõukogu reglement               
Noukogu töökorralduse sisu
Juhatuse reglement               
Juhatuse suurus (PK)
Juhatuse töökorraldus
Kommentaar ettevõtte kohta
status_id*
Omanike leping               

Kustuta see ettevõte

Seotud isikud

Väli Isik 568 [ X ] Isik 569 [ X ] Isik 570 [ X ] Isik 571 [ X ] Isik 572 [ X ] Väli Isik 573 [ X ] Isik 574 [ X ] Isik 575 [ X ] Isik 576 [ X ] Isik 577 [ X ] Väli Isik 578 [ X ] Isik 579 [ X ] Isik (uus)
Üldinfo
id 568* 569* 570* 571* 572* id 573* 574* 575* 576* 577* id 578* 579* -auto-*
Nimi * * * * * Nimi * * * * * Nimi * * *
Registrikood Registrikood Registrikood
Vanus * * * * * Vanus * * * * * Vanus * * *
Sugu * * * * * Sugu * * * * * Sugu * * *
Ametinimetus (kui on) Ametinimetus (kui on) Ametinimetus (kui on)
Kommentaar ettevõttega seose kohta Kommentaar ettevõttega seose kohta Kommentaar ettevõttega seose kohta
Esindab seda jur. omanikku Esindab seda jur. omanikku Esindab seda jur. omanikku
Selgitus jur. om. esindatuse juurde Selgitus jur. om. esindatuse juurde Selgitus jur. om. esindatuse juurde
Omanik
Juriidline vorm * * * * * Juriidline vorm * * * * * Juriidline vorm * * *
Osalus % Osalus % Osalus %
Invest. horisont * * * * * Invest. horisont * * * * * Invest. horisont * * *
Omaniku roll * * * * * Omaniku roll * * * * * Omaniku roll * * *
Residentsus * * * * * Residentsus * * * * * Residentsus * * *
Asutaja * * * * * Asutaja * * * * * Asutaja * * *
Valitsemisorgan
Valitseja liik Valitseja liik Valitseja liik
Esimees? Esimees? Esimees?
Omaniku esindaja? Omaniku esindaja? Omaniku esindaja?
Tasustatus Tasustatus Tasustatus
Teenistusleping Teenistusleping Teenistusleping
Vastutusala (staap/rivi) Vastutusala (staap/rivi) Vastutusala (staap/rivi)
Staazh (aastates) Staazh (aastates) Staazh (aastates)