Kustutatud isikuid:

CorpGov

Lisa/muuda

Äriühing

SKEEM
id121*
Ettevõtte nimi*
Registrikood
Äriühingu vorm*
Allikas*
Allikas (autor)*
Allikas (aeg)*
Allikas (kommentaar)
Töötajate arv*
Tegevusala*
Nõukogu suurus (PK)*
Nõukogu reglement               
Noukogu töökorralduse sisu
Juhatuse reglement               
Juhatuse suurus (PK)
Juhatuse töökorraldus
Kommentaar ettevõtte kohta
status_id*
Omanike leping               

Kustuta see ettevõte

Seotud isikud

Väli Isik 555 [ X ] Isik 556 [ X ] Isik 557 [ X ] Isik 558 [ X ] Isik 559 [ X ] Väli Isik 560 [ X ] Isik 561 [ X ] Isik 562 [ X ] Isik 563 [ X ] Isik 564 [ X ] Väli Isik 565 [ X ] Isik 566 [ X ] Isik 567 [ X ] Isik (uus)
Üldinfo
id 555* 556* 557* 558* 559* id 560* 561* 562* 563* 564* id 565* 566* 567* -auto-*
Nimi * * * * * Nimi * * * * * Nimi * * * *
Registrikood Registrikood Registrikood
Vanus * * * * * Vanus * * * * * Vanus * * * *
Sugu * * * * * Sugu * * * * * Sugu * * * *
Ametinimetus (kui on) Ametinimetus (kui on) Ametinimetus (kui on)
Kommentaar ettevõttega seose kohta Kommentaar ettevõttega seose kohta Kommentaar ettevõttega seose kohta
Esindab seda jur. omanikku Esindab seda jur. omanikku Esindab seda jur. omanikku
Selgitus jur. om. esindatuse juurde Selgitus jur. om. esindatuse juurde Selgitus jur. om. esindatuse juurde
Omanik
Juriidline vorm * * * * * Juriidline vorm * * * * * Juriidline vorm * * * *
Osalus % Osalus % Osalus %
Invest. horisont * * * * * Invest. horisont * * * * * Invest. horisont * * * *
Omaniku roll * * * * * Omaniku roll * * * * * Omaniku roll * * * *
Residentsus * * * * * Residentsus * * * * * Residentsus * * * *
Asutaja * * * * * Asutaja * * * * * Asutaja * * * *
Valitsemisorgan
Valitseja liik Valitseja liik Valitseja liik
Esimees? Esimees? Esimees?
Omaniku esindaja? Omaniku esindaja? Omaniku esindaja?
Tasustatus Tasustatus Tasustatus
Teenistusleping Teenistusleping Teenistusleping
Vastutusala (staap/rivi) Vastutusala (staap/rivi) Vastutusala (staap/rivi)
Staazh (aastates) Staazh (aastates) Staazh (aastates)