Kustutatud isikuid:

CorpGov

Lisa/muuda

Äriühing

SKEEM
id131*
Ettevõtte nimi*
Registrikood
Äriühingu vorm*
Allikas*
Allikas (autor)*
Allikas (aeg)*
Allikas (kommentaar)
Töötajate arv*
Tegevusala*
Nõukogu suurus (PK)*
Nõukogu reglement               
Noukogu töökorralduse sisu
Juhatuse reglement               
Juhatuse suurus (PK)
Juhatuse töökorraldus
Kommentaar ettevõtte kohta
status_id*
Omanike leping               

Kustuta see ettevõte

Seotud isikud

Väli Isik 407 [ X ] Isik 408 [ X ] Isik 409 [ X ] Isik 410 [ X ] Isik 411 [ X ] Väli Isik 412 [ X ] Isik 413 [ X ] Isik 414 [ X ] Isik 415 [ X ] Isik (uus)
Üldinfo
id 407* 408* 409* 410* 411* id 412* 413* 414* 415* -auto-*
Nimi * * * * * Nimi * * * * *
Registrikood Registrikood
Vanus * * * * * Vanus * * * * *
Sugu * * * * * Sugu * * * * *
Ametinimetus (kui on) Ametinimetus (kui on)
Kommentaar ettevõttega seose kohta Kommentaar ettevõttega seose kohta
Esindab seda jur. omanikku Esindab seda jur. omanikku
Selgitus jur. om. esindatuse juurde Selgitus jur. om. esindatuse juurde
Omanik
Juriidline vorm * * * * * Juriidline vorm * * * * *
Osalus % Osalus %
Invest. horisont * * * * * Invest. horisont * * * * *
Omaniku roll * * * * * Omaniku roll * * * * *
Residentsus * * * * * Residentsus * * * * *
Asutaja * * * * * Asutaja * * * * *
Valitsemisorgan
Valitseja liik Valitseja liik
Esimees? Esimees?
Omaniku esindaja? Omaniku esindaja?
Tasustatus Tasustatus
Teenistusleping Teenistusleping
Vastutusala (staap/rivi) Vastutusala (staap/rivi)
Staazh (aastates) Staazh (aastates)