Kustutatud isikuid:

CorpGov

Lisa/muuda

Äriühing

SKEEM
id75*
Ettevõtte nimi*
Registrikood
Äriühingu vorm*
Allikas*
Allikas (autor)*
Allikas (aeg)*
Allikas (kommentaar)
Töötajate arv*
Tegevusala*
Nõukogu suurus (PK)*
Nõukogu reglement               
Noukogu töökorralduse sisu
Juhatuse reglement               
Juhatuse suurus (PK)
Juhatuse töökorraldus
Kommentaar ettevõtte kohta
status_id*
Omanike leping               

Kustuta see ettevõte

Seotud isikud

Väli Isik 317 [ X ] Isik 318 [ X ] Isik 319 [ X ] Isik 320 [ X ] Isik 321 [ X ] Väli Isik 322 [ X ] Isik 323 [ X ] Isik 324 [ X ] Isik 325 [ X ] Isik 326 [ X ] Väli Isik 327 [ X ] Isik 328 [ X ] Isik 329 [ X ] Isik (uus)
Üldinfo
id 317* 318* 319* 320* 321* id 322* 323* 324* 325* 326* id 327* 328* 329* -auto-*
Nimi * * * * * Nimi * * * * * Nimi * * * *
Registrikood Registrikood Registrikood
Vanus * * * * * Vanus * * * * * Vanus * * * *
Sugu * * * * * Sugu * * * * * Sugu * * * *
Ametinimetus (kui on) Ametinimetus (kui on) Ametinimetus (kui on)
Kommentaar ettevõttega seose kohta Kommentaar ettevõttega seose kohta Kommentaar ettevõttega seose kohta
Esindab seda jur. omanikku Esindab seda jur. omanikku Esindab seda jur. omanikku
Selgitus jur. om. esindatuse juurde Selgitus jur. om. esindatuse juurde Selgitus jur. om. esindatuse juurde
Omanik
Juriidline vorm * * * * * Juriidline vorm * * * * * Juriidline vorm * * * *
Osalus % Osalus % Osalus %
Invest. horisont * * * * * Invest. horisont * * * * * Invest. horisont * * * *
Omaniku roll * * * * * Omaniku roll * * * * * Omaniku roll * * * *
Residentsus * * * * * Residentsus * * * * * Residentsus * * * *
Asutaja * * * * * Asutaja * * * * * Asutaja * * * *
Valitsemisorgan
Valitseja liik Valitseja liik Valitseja liik
Esimees? Esimees? Esimees?
Omaniku esindaja? Omaniku esindaja? Omaniku esindaja?
Tasustatus Tasustatus Tasustatus
Teenistusleping Teenistusleping Teenistusleping
Vastutusala (staap/rivi) Vastutusala (staap/rivi) Vastutusala (staap/rivi)
Staazh (aastates) Staazh (aastates) Staazh (aastates)