Kustutatud isikuid:

CorpGov

Lisa/muuda

Äriühing

SKEEM
id72*
Ettevõtte nimi*
Registrikood
Äriühingu vorm*
Allikas*
Allikas (autor)*
Allikas (aeg)*
Allikas (kommentaar)
Töötajate arv*
Tegevusala*
Nõukogu suurus (PK)*
Nõukogu reglement               
Noukogu töökorralduse sisu
Juhatuse reglement               
Juhatuse suurus (PK)
Juhatuse töökorraldus
Kommentaar ettevõtte kohta
status_id*
Omanike leping               

Kustuta see ettevõte

Seotud isikud

Väli Isik 303 [ X ] Isik 304 [ X ] Isik 305 [ X ] Isik 306 [ X ] Isik 307 [ X ] Väli Isik 308 [ X ] Isik 309 [ X ] Isik 310 [ X ] Isik 311 [ X ] Isik 312 [ X ] Väli Isik 313 [ X ] Isik 314 [ X ] Isik (uus)
Üldinfo
id 303* 304* 305* 306* 307* id 308* 309* 310* 311* 312* id 313* 314* -auto-*
Nimi * * * * * Nimi * * * * * Nimi * * *
Registrikood Registrikood Registrikood
Vanus * * * * * Vanus * * * * * Vanus * * *
Sugu * * * * * Sugu * * * * * Sugu * * *
Ametinimetus (kui on) Ametinimetus (kui on) Ametinimetus (kui on)
Kommentaar ettevõttega seose kohta Kommentaar ettevõttega seose kohta Kommentaar ettevõttega seose kohta
Esindab seda jur. omanikku Esindab seda jur. omanikku Esindab seda jur. omanikku
Selgitus jur. om. esindatuse juurde Selgitus jur. om. esindatuse juurde Selgitus jur. om. esindatuse juurde
Omanik
Juriidline vorm * * * * * Juriidline vorm * * * * * Juriidline vorm * * *
Osalus % Osalus % Osalus %
Invest. horisont * * * * * Invest. horisont * * * * * Invest. horisont * * *
Omaniku roll * * * * * Omaniku roll * * * * * Omaniku roll * * *
Residentsus * * * * * Residentsus * * * * * Residentsus * * *
Asutaja * * * * * Asutaja * * * * * Asutaja * * *
Valitsemisorgan
Valitseja liik Valitseja liik Valitseja liik
Esimees? Esimees? Esimees?
Omaniku esindaja? Omaniku esindaja? Omaniku esindaja?
Tasustatus Tasustatus Tasustatus
Teenistusleping Teenistusleping Teenistusleping
Vastutusala (staap/rivi) Vastutusala (staap/rivi) Vastutusala (staap/rivi)
Staazh (aastates) Staazh (aastates) Staazh (aastates)