Kustutatud isikuid:

CorpGov

Lisa/muuda

Äriühing

SKEEM
id64*
Ettevõtte nimi*
Registrikood
Äriühingu vorm*
Allikas*
Allikas (autor)*
Allikas (aeg)*
Allikas (kommentaar)
Töötajate arv*
Tegevusala*
Nõukogu suurus (PK)*
Nõukogu reglement               
Noukogu töökorralduse sisu
Juhatuse reglement               
Juhatuse suurus (PK)
Juhatuse töökorraldus
Kommentaar ettevõtte kohta
status_id*
Omanike leping               

Kustuta see ettevõte

Seotud isikud

Väli Isik 259 [ X ] Isik 260 [ X ] Isik 261 [ X ] Isik 262 [ X ] Isik 263 [ X ] Väli Isik 264 [ X ] Isik 265 [ X ] Isik 266 [ X ] Isik 267 [ X ] Isik 268 [ X ] Väli Isik 269 [ X ] Isik 270 [ X ] Isik 271 [ X ] Isik 272 [ X ] Isik 273 [ X ] Väli Isik 274 [ X ] Isik (uus)
Üldinfo
id 259* 260* 261* 262* 263* id 264* 265* 266* 267* 268* id 269* 270* 271* 272* 273* id 274* -auto-*
Nimi * * * * * Nimi * * * * * Nimi * * * * * Nimi * *
Registrikood Registrikood Registrikood Registrikood
Vanus * * * * * Vanus * * * * * Vanus * * * * * Vanus * *
Sugu * * * * * Sugu * * * * * Sugu * * * * * Sugu * *
Ametinimetus (kui on) Ametinimetus (kui on) Ametinimetus (kui on) Ametinimetus (kui on)
Kommentaar ettevõttega seose kohta Kommentaar ettevõttega seose kohta Kommentaar ettevõttega seose kohta Kommentaar ettevõttega seose kohta
Esindab seda jur. omanikku Esindab seda jur. omanikku Esindab seda jur. omanikku Esindab seda jur. omanikku
Selgitus jur. om. esindatuse juurde Selgitus jur. om. esindatuse juurde Selgitus jur. om. esindatuse juurde Selgitus jur. om. esindatuse juurde
Omanik
Juriidline vorm * * * * * Juriidline vorm * * * * * Juriidline vorm * * * * * Juriidline vorm * *
Osalus % Osalus % Osalus % Osalus %
Invest. horisont * * * * * Invest. horisont * * * * * Invest. horisont * * * * * Invest. horisont * *
Omaniku roll * * * * * Omaniku roll * * * * * Omaniku roll * * * * * Omaniku roll * *
Residentsus * * * * * Residentsus * * * * * Residentsus * * * * * Residentsus * *
Asutaja * * * * * Asutaja * * * * * Asutaja * * * * * Asutaja * *
Valitsemisorgan
Valitseja liik Valitseja liik Valitseja liik Valitseja liik
Esimees? Esimees? Esimees? Esimees?
Omaniku esindaja? Omaniku esindaja? Omaniku esindaja? Omaniku esindaja?
Tasustatus Tasustatus Tasustatus Tasustatus
Teenistusleping Teenistusleping Teenistusleping Teenistusleping
Vastutusala (staap/rivi) Vastutusala (staap/rivi) Vastutusala (staap/rivi) Vastutusala (staap/rivi)
Staazh (aastates) Staazh (aastates) Staazh (aastates) Staazh (aastates)