Kustutatud isikuid:

CorpGov

Lisa/muuda

Äriühing

SKEEM
id46*
Ettevõtte nimi*
Registrikood
Äriühingu vorm*
Allikas*
Allikas (autor)*
Allikas (aeg)*
Allikas (kommentaar)
Töötajate arv*
Tegevusala*
Nõukogu suurus (PK)*
Nõukogu reglement               
Noukogu töökorralduse sisu
Juhatuse reglement               
Juhatuse suurus (PK)
Juhatuse töökorraldus
Kommentaar ettevõtte kohta
status_id*
Omanike leping               

Kustuta see ettevõte

Seotud isikud

Väli Isik 169 [ X ] Isik 170 [ X ] Isik 171 [ X ] Isik 172 [ X ] Isik 173 [ X ] Väli Isik 174 [ X ] Isik (uus)
Üldinfo
id 169* 170* 171* 172* 173* id 174* -auto-*
Nimi * * * * * Nimi * *
Registrikood Registrikood
Vanus * * * * * Vanus * *
Sugu * * * * * Sugu * *
Ametinimetus (kui on) Ametinimetus (kui on)
Kommentaar ettevõttega seose kohta Kommentaar ettevõttega seose kohta
Esindab seda jur. omanikku Esindab seda jur. omanikku
Selgitus jur. om. esindatuse juurde Selgitus jur. om. esindatuse juurde
Omanik
Juriidline vorm * * * * * Juriidline vorm * *
Osalus % Osalus %
Invest. horisont * * * * * Invest. horisont * *
Omaniku roll * * * * * Omaniku roll * *
Residentsus * * * * * Residentsus * *
Asutaja * * * * * Asutaja * *
Valitsemisorgan
Valitseja liik Valitseja liik
Esimees? Esimees?
Omaniku esindaja? Omaniku esindaja?
Tasustatus Tasustatus
Teenistusleping Teenistusleping
Vastutusala (staap/rivi) Vastutusala (staap/rivi)
Staazh (aastates) Staazh (aastates)