Lisa/muuda

Äriühing

SKEEM
id90*
Ettevõtte nimi*
Registrikood
Äriühingu vorm*
Allikas*
Allikas (autor)*
Allikas (aeg)*
Allikas (kommentaar)
Töötajate arv*
Tegevusala*
Nõukogu suurus (PK)*
Nõukogu reglement               
Noukogu töökorralduse sisu
Juhatuse reglement               
Juhatuse suurus (PK)
Juhatuse töökorraldus
Kommentaar ettevõtte kohta
status_id*
Omanike leping               

Kustuta see ettevõte

Seotud isikud

Väli Isik 377 [ X ] Isik 378 [ X ] Isik 379 [ X ] Isik 380 [ X ] Isik 381 [ X ] Väli Isik (uus)
Üldinfo
id 377* 378* 379* 380* 381* id -auto-*
Nimi * * * * * Nimi *
Registrikood Registrikood
Vanus * * * * * Vanus *
Sugu * * * * * Sugu *
Ametinimetus (kui on) Ametinimetus (kui on)
Kommentaar ettevõttega seose kohta Kommentaar ettevõttega seose kohta
Esindab seda jur. omanikku Esindab seda jur. omanikku
Selgitus jur. om. esindatuse juurde Selgitus jur. om. esindatuse juurde
Omanik
Juriidline vorm * * * * * Juriidline vorm *
Osalus % Osalus %
Invest. horisont * * * * * Invest. horisont *
Omaniku roll * * * * * Omaniku roll *
Residentsus * * * * * Residentsus *
Asutaja * * * * * Asutaja *
Valitsemisorgan
Valitseja liik Valitseja liik
Esimees? Esimees?
Omaniku esindaja? Omaniku esindaja?
Tasustatus Tasustatus
Teenistusleping Teenistusleping
Vastutusala (staap/rivi) Vastutusala (staap/rivi)
Staazh (aastates) Staazh (aastates)