Lisa/muuda

Äriühing

SKEEM
id60*
Ettevõtte nimi*
Registrikood
Äriühingu vorm*
Allikas*
Allikas (autor)*
Allikas (aeg)*
Allikas (kommentaar)
Töötajate arv*
Tegevusala*
Nõukogu suurus (PK)*
Nõukogu reglement               
Noukogu töökorralduse sisu
Juhatuse reglement               
Juhatuse suurus (PK)
Juhatuse töökorraldus
Kommentaar ettevõtte kohta
status_id*
Omanike leping               

Kustuta see ettevõte

Seotud isikud

Väli Isik 233 [ X ] Isik 234 [ X ] Isik 235 [ X ] Isik 236 [ X ] Isik 237 [ X ] Väli Isik 238 [ X ] Isik 239 [ X ] Isik 240 [ X ] Isik 241 [ X ] Isik 242 [ X ] Väli Isik (uus)
Üldinfo
id 233* 234* 235* 236* 237* id 238* 239* 240* 241* 242* id -auto-*
Nimi * * * * * Nimi * * * * * Nimi *
Registrikood Registrikood Registrikood
Vanus * * * * * Vanus * * * * * Vanus *
Sugu * * * * * Sugu * * * * * Sugu *
Ametinimetus (kui on) Ametinimetus (kui on) Ametinimetus (kui on)
Kommentaar ettevõttega seose kohta Kommentaar ettevõttega seose kohta Kommentaar ettevõttega seose kohta
Esindab seda jur. omanikku Esindab seda jur. omanikku Esindab seda jur. omanikku
Selgitus jur. om. esindatuse juurde Selgitus jur. om. esindatuse juurde Selgitus jur. om. esindatuse juurde
Omanik
Juriidline vorm * * * * * Juriidline vorm * * * * * Juriidline vorm *
Osalus % Osalus % Osalus %
Invest. horisont * * * * * Invest. horisont * * * * * Invest. horisont *
Omaniku roll * * * * * Omaniku roll * * * * * Omaniku roll *
Residentsus * * * * * Residentsus * * * * * Residentsus *
Asutaja * * * * * Asutaja * * * * * Asutaja *
Valitsemisorgan
Valitseja liik Valitseja liik Valitseja liik
Esimees? Esimees? Esimees?
Omaniku esindaja? Omaniku esindaja? Omaniku esindaja?
Tasustatus Tasustatus Tasustatus
Teenistusleping Teenistusleping Teenistusleping
Vastutusala (staap/rivi) Vastutusala (staap/rivi) Vastutusala (staap/rivi)
Staazh (aastates) Staazh (aastates) Staazh (aastates)