Lisa/muuda

Äriühing

SKEEM
id31*
Ettevõtte nimi*
Registrikood
Äriühingu vorm*
Allikas*
Allikas (autor)*
Allikas (aeg)*
Allikas (kommentaar)
Töötajate arv*
Tegevusala*
Nõukogu suurus (PK)*
Nõukogu reglement               
Noukogu töökorralduse sisu
Juhatuse reglement               
Juhatuse suurus (PK)
Juhatuse töökorraldus
Kommentaar ettevõtte kohta
status_id*
Omanike leping               

Kustuta see ettevõte

Seotud isikud

Väli Isik 98 [ X ] Isik 99 [ X ] Isik 100 [ X ] Isik 101 [ X ] Isik 102 [ X ] Väli Isik (uus)
Üldinfo
id 98* 99* 100* 101* 102* id -auto-*
Nimi * * * * * Nimi *
Registrikood Registrikood
Vanus * * * * * Vanus *
Sugu * * * * * Sugu *
Ametinimetus (kui on) Ametinimetus (kui on)
Kommentaar ettevõttega seose kohta Kommentaar ettevõttega seose kohta
Esindab seda jur. omanikku Esindab seda jur. omanikku
Selgitus jur. om. esindatuse juurde Selgitus jur. om. esindatuse juurde
Omanik
Juriidline vorm * * * * * Juriidline vorm *
Osalus % Osalus %
Invest. horisont * * * * * Invest. horisont *
Omaniku roll * * * * * Omaniku roll *
Residentsus * * * * * Residentsus *
Asutaja * * * * * Asutaja *
Valitsemisorgan
Valitseja liik Valitseja liik
Esimees? Esimees?
Omaniku esindaja? Omaniku esindaja?
Tasustatus Tasustatus
Teenistusleping Teenistusleping
Vastutusala (staap/rivi) Vastutusala (staap/rivi)
Staazh (aastates) Staazh (aastates)