Lisa/muuda

Äriühing

SKEEM
id134*
Ettevõtte nimi*
Registrikood
Äriühingu vorm*
Allikas*
Allikas (autor)*
Allikas (aeg)*
Allikas (kommentaar)
Töötajate arv*
Tegevusala*
Nõukogu suurus (PK)*
Nõukogu reglement               
Noukogu töökorralduse sisu
Juhatuse reglement               
Juhatuse suurus (PK)
Juhatuse töökorraldus
Kommentaar ettevõtte kohta
status_id*
Omanike leping               

Kustuta see ettevõte

Seotud isikud

Väli Isik 442 [ X ] Isik 443 [ X ] Isik 444 [ X ] Isik 445 [ X ] Isik 446 [ X ] Väli Isik 447 [ X ] Isik 448 [ X ] Isik 449 [ X ] Isik 450 [ X ] Isik 451 [ X ] Väli Isik 452 [ X ] Isik 453 [ X ] Isik (uus)
Üldinfo
id 442* 443* 444* 445* 446* id 447* 448* 449* 450* 451* id 452* 453* -auto-*
Nimi * * * * * Nimi * * * * * Nimi * * *
Registrikood Registrikood Registrikood
Vanus * * * * * Vanus * * * * * Vanus * * *
Sugu * * * * * Sugu * * * * * Sugu * * *
Ametinimetus (kui on) Ametinimetus (kui on) Ametinimetus (kui on)
Kommentaar ettevõttega seose kohta Kommentaar ettevõttega seose kohta Kommentaar ettevõttega seose kohta
Esindab seda jur. omanikku Esindab seda jur. omanikku Esindab seda jur. omanikku
Selgitus jur. om. esindatuse juurde Selgitus jur. om. esindatuse juurde Selgitus jur. om. esindatuse juurde
Omanik
Juriidline vorm * * * * * Juriidline vorm * * * * * Juriidline vorm * * *
Osalus % Osalus % Osalus %
Invest. horisont * * * * * Invest. horisont * * * * * Invest. horisont * * *
Omaniku roll * * * * * Omaniku roll * * * * * Omaniku roll * * *
Residentsus * * * * * Residentsus * * * * * Residentsus * * *
Asutaja * * * * * Asutaja * * * * * Asutaja * * *
Valitsemisorgan
Valitseja liik Valitseja liik Valitseja liik
Esimees? Esimees? Esimees?
Omaniku esindaja? Omaniku esindaja? Omaniku esindaja?
Tasustatus Tasustatus Tasustatus
Teenistusleping Teenistusleping Teenistusleping
Vastutusala (staap/rivi) Vastutusala (staap/rivi) Vastutusala (staap/rivi)
Staazh (aastates) Staazh (aastates) Staazh (aastates)