Lisa/muuda

Äriühing

SKEEM
id125*
Ettevõtte nimi*
Registrikood
Äriühingu vorm*
Allikas*
Allikas (autor)*
Allikas (aeg)*
Allikas (kommentaar)
Töötajate arv*
Tegevusala*
Nõukogu suurus (PK)*
Nõukogu reglement               
Noukogu töökorralduse sisu
Juhatuse reglement               
Juhatuse suurus (PK)
Juhatuse töökorraldus
Kommentaar ettevõtte kohta
status_id*
Omanike leping               

Kustuta see ettevõte

Seotud isikud

Väli Isik 486 [ X ] Isik 487 [ X ] Isik 488 [ X ] Isik 489 [ X ] Isik 490 [ X ] Väli Isik 491 [ X ] Isik 492 [ X ] Isik 493 [ X ] Isik 494 [ X ] Isik 495 [ X ] Väli Isik 496 [ X ] Isik (uus)
Üldinfo
id 486* 487* 488* 489* 490* id 491* 492* 493* 494* 495* id 496* -auto-*
Nimi * * * * * Nimi * * * * * Nimi * *
Registrikood Registrikood Registrikood
Vanus * * * * * Vanus * * * * * Vanus * *
Sugu * * * * * Sugu * * * * * Sugu * *
Ametinimetus (kui on) Ametinimetus (kui on) Ametinimetus (kui on)
Kommentaar ettevõttega seose kohta Kommentaar ettevõttega seose kohta Kommentaar ettevõttega seose kohta
Esindab seda jur. omanikku Esindab seda jur. omanikku Esindab seda jur. omanikku
Selgitus jur. om. esindatuse juurde Selgitus jur. om. esindatuse juurde Selgitus jur. om. esindatuse juurde
Omanik
Juriidline vorm * * * * * Juriidline vorm * * * * * Juriidline vorm * *
Osalus % Osalus % Osalus %
Invest. horisont * * * * * Invest. horisont * * * * * Invest. horisont * *
Omaniku roll * * * * * Omaniku roll * * * * * Omaniku roll * *
Residentsus * * * * * Residentsus * * * * * Residentsus * *
Asutaja * * * * * Asutaja * * * * * Asutaja * *
Valitsemisorgan
Valitseja liik Valitseja liik Valitseja liik
Esimees? Esimees? Esimees?
Omaniku esindaja? Omaniku esindaja? Omaniku esindaja?
Tasustatus Tasustatus Tasustatus
Teenistusleping Teenistusleping Teenistusleping
Vastutusala (staap/rivi) Vastutusala (staap/rivi) Vastutusala (staap/rivi)
Staazh (aastates) Staazh (aastates) Staazh (aastates)